Menu:

 

 

 

Kasulikke viiteid

Praktika- ja töökohapakkumised

e-Kool

Vana e-Kool

e-Postkast

VIKO

MOODLE 

OTMK TeamLab

Uudised teated

 1  25   

03/05/14
 
02/28/14
 
02/21/14
 
02/04/14
 

Vilistlaste nimekiri

 

 

Avaleht

Vastuvõtu info (asub valmival uuel kodulehel)
 
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool asub Kesk-Eestis Põhja-Viljandimaal

Suure - Jaani vallas Olustveres. 

Kool alustas tegevust 1914. aastal Kõo mõisas Kõrgemajärgulise Alampõllutöökoolina, mis 1917. aastal muudeti põllutöökeskkooliks. 1920. aastal jätkas kool tegevust Olustveres Eesti Aleksandri Põllutöökeskkooli nime all. Erinevate nimede all on kool tegutsenud tänaseni.

Põllumajandusliku kallakuga koolist on tänaseks saanud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatav kutseõppeasutus, kellele kuulub ka Baltikumi kõige täiuslikumalt säilinud mõisakompleks  29 ehitise ja rajatisega.

Kooli põhitegevuseks on pakkuda põhikooli- ja gümnaasiumijärgset kutseõpet ning täiend- ning ümberõpet täiskasvanutele.

Õppekavarühmad:

Koolil on välja kujunenud kaks põhilist spetsialiseerumise valdkonda: maamajandus ja teenindus.

Käesoleval ajal ühendab kool kolm maaelu valdkonda ühtseks toiduainete ahelaks alates tooraine tootmisest, jätkates töötlemise ja toiduvalmistamise ning lõpetades teenindusega.

Koolil on õppetalu, mis moodustati 1994. aastal Olustvere Sovhoostehnikumi reorganiseerimise käigus. Kooli omandis on 507 hektarit maad. Lisaks kasutab õppetalu renditud põllumaad ligi 330 ha. Praktiliseks õppeks on talul kaasaaegne tehnika.

Toiduainete töötlemise õpetamiseks ehitati 2010. aastal kaasaegne õppetööstus  ja -köök.

Tootmispraktika viiakse läbi vabariigi paremates ettevõtetes ja mitmes välisriigis.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool on Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhinna võitja 2007.a.


View Olustvere